Saint Mary's Romanian Orthodox Church
Romanian Orthodox Episcopate of America
Scrisoarea monahilor romani din sfantul munte Athos catre poporul roman

 
Părinții români din Sfântul Munte Athos, 
Către poporul dreptcredincios român
Iubiți frați întru Hristos, cu multă întristare vă adresăm aceste cuvinte, văzând pericolul și durerea prin care trece poporul român în aceste zile. Deși cu trupul departe de țară, cu rugăciunile noastre nu ne-am despărțit niciodată de neamul în mijlocul căruia ne-am născut, încât acum nu putem să tăcem și să rămânem nepăsători în fața momentului de răscruce prin care iarăși trece poporul român în istoria sa. 
Ne referim la mișcările stradale în care revolta oamenilor faţă de decăderea la care a ajuns din multe puncte de vedere societatea românească este dirijată de forțe ostile țării împotriva stăpânirii statului și a Bisericii noastre. Desigur că nu Dumnezeu este în spatele acestora, ci mai curând oameni care urăsc poporul român și credința sa creștin ortodoxă și se folosesc de acest moment pentru a produce mai multă tulburare și a găsi astfel prilejul instituirii unei noi ordini antihristice în lumea românească, cum a fost cea din perioada de glorie a bolșevismului în România. Căci numai atunci s-a mai întâmplat ca provocatori să ațâțe mulțimea împotriva Bisericii lui Hristos, cum am auzit că s-a petrecut în ultimele zile. Așadar, nenorocirile în urma cărora au murit mai mulți oameni, iar alții sunt încă între viață și moarte, sunt folosite astăzi, în chip murdar, ca pretext, pentru a aduce alte suferințe, dureri și întristări peste neamul nostru cel atât de necăjit.
Poate nu este deloc întâmplătoare asemănarea revoltei din aceste zile din București cu revoltele care în ultimii ani au condus la vărsări de sânge, războaie, sărăcie și refugiați în mai multe țări ale lumii chiar în unele state învecinate nouă cum este Ucraina. Cei care ies acum în stradă, trebuie să aibă în vedere că este destul de probabil ca acolo să ajungem și noi în aceste vremuri în care orice scânteie este suficientă pentru a aprinde focul ce mocnește astăzi în lume.
Am nădăjduit cu toții după 1990 la o înnoire a lumii românești, la o schimbare în bine a tuturor așezămintelor statului român, însă ce schimbări au adus toate mișcările stradale adesea manipulate de unii și de alții. Am spune că am devenit din ce în ce mai săraci, milioane de români au luat drumul pribegiei, căutând să-și câștige existența în alte părți ale lumii, sute de mii de copii au rămas fără părinți, cu suferința sufletească specifică orfanilor, bolile grave fac ravagii, iar moralitatea poporului a scăzut din ce în ce mai mult.
Din păcate, schimbarea la care ne-am așteptat atunci cu multă nădejde și entuziasm nu a venit și nici nu putea veni prin ieșiri în stradă și proteste de acest fel, cât timp nu am înțeles că nimic nu se poate schimba în bine în lume, dacă nu se realizează o înnoire sufletească a fiecăruia dintre noi, schimbarea lăuntrică a noastră prin lepădarea omului vechi, a omului care a slujit prin patimile sale stăpânitorului lumii acesteia, tatălui fărădelegii. Cum poate birui Dumnezeu și lumea să fie mai bună, atâta timp cât noi nu devenim mai asemenea cu Mântuitorului nostru Iisus Hristos care s-a jertfit pentru noi, ci, prin faptele noastre, ne asemănăm mai mult cu vrăjmașul lui Dumnezeu, cel care a adus și aduce tot răul în lume, căci este urâtor și ucigător de oameni dintru început (Ioan 8, 44).
Milioanele de avorturi, desfrânările de tot felul, minciunile și hoțiile, dar mai ales necredința care au pătruns în popor cu concursul celei mai mari părți a mass-mediei, îndeosebi a televiziunilor, nu ne îngăduie să avem o soartă mai bună, și nici nu ar trebui să o așteptăm, cât timp continuăm la fel. Ceea ce se întâmplă astăzi, ieșirea în stradă a unora pentru a arăta cu degetul pe ceilalți, fără să vadă sau să-și asume fiecare propriile greșeli pentru starea de fapt la care am ajuns ca popor, este o încununare a întregului rău în care s-a cufundat lumea românească în anii care au trecut.
Având în vedere toate acestea ne îngăduim să adresăm acest cuvânt către poporul român, cu gândul că dacă vom tăcea acum și pietrele vor striga, iar noi nu vrem să ne facem părtași astfel, prin tăcerea noastră, la urgiile care ar putea să vină peste neamul nostru, peste poporul dreptcredincios român.
În primul rând, sfințiilor voastre, preoții Domnului, ne adresăm, rugându-vă să înmulțiți întreaga lucrarea liturgică, prin mai multe Sfinte Liturghii, prin slujirea a cât mai multe Sfinte Taine și ierurgii, căci acestea atrag și înmulțesc lucrarea harului Sfântului Duh în lume. Dar trebuie să avem în vedere că la fel de important este să ne curățim conștiințele prin pocăință și prin spovedanie sinceră și așa să aducem Jertfa nesângeroasă a Sfintei Liturghii, căci Dumnezeu nu primește jertfe din mâini necurate.
De asemenea, este foarte important să spovedim credincioșii cu mult mai des, şi nu numai în perioada posturilor, căci oamenii împovărați de păcate se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu în răstimpurile dintre posturi, suficient cât viața lor creștină să devină tot mai formală.
Să ne rugăm cu conștiința că noi cei din cinul preoțesc și monahal suntem primii vinovați pentru că mulți din poporul nostru s-au înstrăinat atât de mult de Dumnezeu astăzi. Viața lor a ajuns suficient de secularizată, încât cu greu ar mai putea fi deosebită de viața unui ateu sau a unui păgân. Poate că dacă noi am fi luminat mai mult în lume prin slujirea Domnului, printr-o viață de evlavie și rugăciune, mult mai mulți dintre români nu s-ar fi adâncit într-o măsură atât de mare pe o cale care îi îndepărtează de Bunul Dumnezeu.
Creștinilor care umpleți locașurile sfintelor biserici de-a lungul anului și aveți conștiința că din mâna Domnului vine tot binele, vă îndemnăm să întăriți postul și rugăciunea, să înmulțiți faptele de milostenie și pocăința, să vă spovediți mai des și cu frică și cutremur să vă apropiați de Dumnezeieștile Taine, împărtășindu-vă cu Trupul și Sângele lui Hristos, căci fără El nu putem să facem nimic (Ioan 15, 5). 
Pentru voi cei care în anii din urmă v-ați adâncit în păcate grele, ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să vă lumineze conștiința, încredințându-vă sufletește că toate aceste păcate, prin spovedanie și prin urmarea unui canon de pocăință, El Însuși le va șterge pentru jertfa Fiului Său Iisus Hristos. Ne gândim mai ales la cei care ați făcut fapte care atrag mult mânia și pedeapsa lui Dumnezeu asupra poporului cum sunt avorturile și crimele, desfrânările dobitocești, și nedreptățile care aduc multă suferință aproapelui, copiilor, celor săraci și în strâmtorări de tot felul. Domnul, cel îndelung răbdător ne așteaptă, numai să găsim doctorul sufletului nostru, preotul căruia să-i mărturisim aceste păcate și prin mâna căruia să primim iertarea de la Hristos.
Celor care, ca şi noi, vă trageți din aceiași rădăcină creștină a poporului român, botezați în numele Sfintei Treimi, dar prin care astăzi se lucrează această tulburare ce vine asupra neamului nostru și a Bisericii, vă amintim că orice păcat i se iartă omului după cuvântul Mântuitorului, numai cel împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici aici pe pământ și nici în cer (Matei 12, 31). Nu vă gândiți la plata pe care o veți primi pentru că v-ați luptat împotriva lui Hristos și a poporului dreptcredincios român, căci degrabă vă va ajunge pedeapsa Domnului, nu altfel, decât prin faptul că vă va părăsi în mâinile celui căruia îi slujiți, diavolul, care este ucigător de oameni dintru început. El nu răsplătește altfel decât prin tulburări sufletești și mentale, prin divorțuri și necazuri, prin boli necruțătoare și moartea fără nădejdea învierii. După ce vă va folosi, pe alții îi va lua în locul vostru ca să-i slujească amăgindu-i ca și pe voi cu banii, cu puterea sau cu satisfacerea cine știe cărei patimi. Nu vă amăgiți, căci nimeni din cei care s-au luptat împotriva adevărului lui Dumnezeu, nu a avut viața frumoasă pe care o aștepta. Domnul vă așteaptă să vă întoarceți la El cu pocăință, cum L-a așteptat pe Iuda Iscarioteanul, cel care l-a vândut. Acesta nu a înțeles marea milostivire a lui Dumnezeu şi din mândrie, s-a supus încă o dată celui rău, sinucigându-se, fără să se folosească de cei 30 de arginți, pe care i-a primit pentru fărădelegea sa.
De asemenea, tuturor celor care în aceste zile din neștiință, dar cu bune intenții, vă alăturați celor care produc atâta tulburare, trebuie să vă spunem că fără să vreți vă faceți părtași la toate păcatele lor, împărtășind același blestem al fărădelegii. Mai degrabă, dacă chiar vreți mai mult bine pentru neamul nostru, căutați cu discernământ la cele ce se petrec, și stați deoparte, dacă nu puteți să împiedicați provocările şi manipulările celor plătiți pentru a face aceasta sau sunt, pur şi simplu, înșelați de cel rău.
Iubiți dreptcredincioși ortodocși români, la un sfert de veac de la căderea regimului comunist, deși atunci am crezut că o soartă mai bună va aștepta poporul român, ne aflăm într-un moment de răscruce poate cu mult mai grav decât la anul 1990. Nu am fi părăsit pacea rugăciunilor noastre, dacă nu am realiza pericolul prin care trece astăzi lumea românească. Este din păcate un moment de criză ca rezultat al păcatelor în care ne-am adâncit ca neam în toți acești ani, păcate pentru care fiecare dintre noi poartă partea lui de vină. Dacă vom pleca cu gândul că noi suntem vinovați, și nu alții, cu siguranță mai este o șansă de a ne putea izbăvi făcând pocăință. 
Să încercăm, așadar, fiecare după putință să participăm cât mai des la Sfânta Liturghie, căci nu este rugăciune a Bisericii care să atragă mai mult mila lui Dumnezeu decât o face jertfa cea nesângeroasă a Lui Hristos. Să nu uităm însă să aducem prescura noastră ca semn văzut al jerfirii vieţii noastre lui Dumnezeu. Să prelungim apoi orele de rugăciune, cititul la psaltire, să adâncim mai mult postul și să ne păzim conștiința și limba de la judecata aproapelui, căci avem nădejde că toate acestea împlinindu-le cu mărime de suflet, alături de cele amintite anterior, pentru rugăciunile Maicii Domnului, a tuturor Sfinților Lui, dar și a Sfinților și Mărturisitorilor neamului nostru, Domnul ne va mântui din aceste încercări prin care trece astăzi poporul nostru.
Să ne dea Bunul Dumnezeu discernământ ca să înțelegem că lupta noastră nu este împotriva aproapelui nostru, nici a stăpânirilor, după cum ne învață Evanghelia, ci împotriva duhurilor răutății, a patimilor prin care cel rău spurcă lumea și ne trage în jos. Să ne ajute Hristos ca aceste evenimente triste care premerg postul Nașterii Domnului, să fie pricină pentru trezvie și pocăință, acum în al doisprezecelea ceas, iar tot răul pe care vrăjmașii lui Hristos vor să-l aducă peste țara noastră să se transforme astfel cu harul lui Dumnezeu într-un început al unei reale schimbări ale neamului nostru aflat în fața judecății istoriei, dar mai cu seamă a Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos.
Aceasta este mărturia părinților români din Schitul Românesc Prodromu, din Sfântul Munte Athos la anul mântuirii 2015 ziua a 8, a lunii lui noiembrie, la prăznuirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril pe calendarul nou și a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de mir pe calendarul neîndreptat ținut în Sfântul Munte.
Stareţ Arhim. Athanasie Prodromitul
Service schedule for November

Service schedule for October

Service schedule for 5-11th of October

Miercuri - 7 oct - ora 7 pm - paraclisul Maicii Domnului;

Vineri -    9 oct -ora 7 pm - Vecernie ;

Sâmbăta 10 oct - ora 9 am Utrenie ,

                          ora 10 am - Sf Liturghie - urmată de parastase si pomeni ;

Duminica - ora 9 am Utrenie ,

                  ora 10 am - Sf Liturghie urmată de cafea la sala socială.

ROMANIAN FALL FESTIVAL 2015

Monthly Luncheon

Dear parishioners,

We are waiting for you to participate to Holy Litugy on Sunday, September 13th, and after that to celebrate The Nativity of the Ever-Virgin Mary, the patron of our church, with a luncheon donated by Ardeljan family and also Zamfir and Barbos families.

God Bless us all!

Service schedule for September

Service schedule for August

Service schedule for July

Service schedule for June

Service schedule for May 18th-24th

Service schedule of the week 11-17 May 2015

Miercuri 13 Mai – Sf. Mc. Glicheria (Dezlegare la Pește)
7.00 PM – Paraclis
Vineri 15 Mai – Sf. Cuv. Pahomie cel Mare (Dezlegare la Pește)
7.00 PM – Vecernie
Sâmbătă 16 Mai – Sf. Cuv. Teodor cel Sfinţit
9.00 AM – Utrenie. 10.00 AM – Sfânta Liturghie urmată de Parastase şi Pomeni
2.00 PM – Botez Alexander Adrian Miheş
Duminică 17 Mai – Sf. Ap. Andronic – Duminica a VI-a după Paşti – Duminica Orbului din naștere
(Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38, glas 5)
9.00 AM – Utrenie. 10.00 AM – Sfânta Liturghie urmată de Masa Lunară

Cultural event- Sunday, April 26th

Eveniment cultural la biserica Sf Maria - Duminică 26 Aprilie 2015 in sala socială imediat după Sf Liturghie sunteti invitați la o întâlnire de suflet cu scriitorul Grigore Cartianu aflat într-un turneu prin comunitățile românești din SUA și Canada, își va prezenta cele 7 cărți și filmul căruia i-a scris scenariul. Tema întâlnirii este: 
"Crimele Revoluției. Nedreptate și suferință în decembrie 1989"

Spre deosebire de vizita de anul trecut, Grigore Cartianu ne va aduce de această dată toate lucrările sale publicistice:
* „Sfârșitul Ceaușeștilor”
* „Crimele Revoluției”
* „Teroriștii printre noi”
* „Cartea Revoluției”
* „Jurnalul unui puci ratat”
* „Hagi”
* „Miracolul din noiembrie”
* DVD / filmul „Moartea Ceaușeștilor. Trei zile până la Crăciun” (scenariul – Grigore Cartianu; regia – Radu Gabrea).

Autorul va acorda autografe pe cărțile sale, care vor putea fi achiziționate la fața locului.


,, Eu ii iubesc pe medici ... '' Eu îi iubesc pe medici, pe profesorii de religie . . .

Parish bulletin - March 2015

Obituary

 

 

 

With deep sorrow we announce the passing away of faithful Monica Popescu age 52, after a short and heavy suffering. We are mourning with the family, the husband and three children, and the parents, Morariu family, members of our Church, assuring them that we pray for the repose of her soul always good and gentle. May her remembrance be eternal!

 

The funeral services will be held as follows:
- Sunday, February 15 PM - 4.00 PM - 8.00 PM - First Visitation. 5.00 PM - VIGILS at Leo F. Kearns Memorial Home, address: 61-40 Woodhaven Blvd, Rego Park, NY 11374
- Monday, February 16 PM - 4.00 PM - 8.00 PM - Second Visitation. 5.00 PM - VIGILS at Leo F. Kearns Memorial Home, address: 61-40 Woodhaven Blvd, Rego Park, NY 11374

 

- The funeral will take place on Tuesday 17 February at 10.30 AM at Saint Mary's Romanian Orthodox Church, Address: 42-14 74th Street, Elmhurst, NY 11373.
- Burial will follow at 12.30 PM at Saint Michaels Cemetery, address: 72-02 Astoria Blvd. E. Elmhurst, NY

May God rest her soul in peace!

 

 

General Assembly 2015

Dear parishioners,

 

Sunday, February 8th 2015 will take place the annual general assembly of the members of St. Mary's Roamnian Orthodox Church, right after the Holy Liturgy. All the members are waited.

 

God Bless

Parish bulletin- February 2015

 

Lady's auxiliaries meeting

Lady's auxiliaries meeting

Sunday, February 1st we will have the annual meeting of Lady's auxiliaries from hour church right after Holy Liturgy. All the ladies are expected to participate.

Thank you and see you there!


Important announcement

Dear parishioners,

Because of my tight schedule, please call and reconfirm an hour before every appointment that you have with  me.
Thank you!
God bless!

V. Rev. Protosinghel Chesarie Bertea, Ph.D.

Parish bulletin- January 2015


Pastoral Letter 2014

Nativity of Our Lord and God and Savior Jesus Christ

 

Service shedule december 2014

Parish bulletin- December 2014

 


Religious events of the week 24-30 of november 2014


Miercuri, 26 noiembrie- Sf. Cuv. Alipie Stalpnicul si Stelian
        10:00am- Citirea Psaltirii
         6:00pm- Paraclisul Maicii Domnului. Spovedanii

Vineri, 28 noiembrie- Sf. Stefan cel Nou
         6:00pm- Vecernie. Citirea Psaltirii. Spovedanii

Sambata, 29 noiembrie- Sf. Muc. Paramon si Filumen
          9:00am- Utrenie
        10:00am- Sfanta Liturghie urmata de parastase si pomeni

Duminica, 30 noiembrie- Sfantul Apostol Andrei; Sfantul Andrei Saguna,  Mitropolitul Transilvaniei
          9:00am- Utrenie
        10:00am- Sfanta Liturghie urmata de cafea in sala sociala si un
Moment aniversar cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei-1 Decembrie la New York

Sfantul Maslu

Dear parishioners,

Please see the link bellow:

http://stmrocro.orthodoxws.com/home.html

 

Kursk root icon

Dragi credinciosi.

Va asteptam cu drag la Slujba Utreniei si a Sfintei Liturghii, Duminica 23 Noiembrie.

Dupa Sfanta Liturghie, va veti putea inchina la Sfintele Moaste ale Sfintilor Martiri de la Aiud, primite saptamana aceasta de Biserica Sfanta Maria.

Service schedule- November 2014

Parish bulletin - SNovember 2014

Parish bulletin- October 2014

Service schedule- September 29th- October 5th 2014Miercuri 1 Octombrie - ora 10.00 AM - Citirea Psaltirii (Catisma a IV-a)
Miercuri 1 Octombrie - ora 07.00 PM - Acatistul Acoperământului Maicii Domnului 
Vineri 3 Octombrie - ora 07.00 PM - Acatist
Sâmbătă 4 Octombrie - ora 09.00 AM - Utrenie. Sfânta Liturghie. Parastas.
Duminică 5 Octombrie - ora 09.00 AM - Utrenie. Sfânta Liturghie. Cafea în sala socială.


Biserica Sfanta Maria alaturi de Institutul Cultural Român din New York invită tinerii din diaspora românească din SUA și Canada să participe la concursul de pictură și desen cu titlul „Ţara din suflet – Patria Română“, inițiat de Direcția Românii din Afara Granițelor și Limba Română din cadrul ICR și Parlamentul României - Camera Deputaţilor, Comisia pentru Comunităţile de Români din Afara Graniţelor Țării.

Concursul se adresează copiilor și adolescenților cu vârsta cuprinsă între 7 și 16 ani și își propune să declanșeze o proiecție și mai puternică a sentimentului apartenenței la țara de origine.

Lucrările de grafică sau de pictură (guaşe, acuarele etc), în format A3 (hârtie de desen), realizate de copii și inspirate de titlul proiectului, trebuie predate la sediul ICR New York până la data de 3.10.2014.
Pe verso, lucrările trebuie să aibă trecute următoarele date: numele autorului, vârsta, oraşul și ţara de reședință.
Persoană de contact: Eduard Andrei, coordonator de programe eduard.andrei@icrny.org; tel. 212 687 0181.

O comisie de specialitate va selecta, la Bucureşti, lurcările care vor fi prezentate în expoziția: “Țara de suflet – Patria Română”, ce va fi deschisă la sediul Institutului Cultural Român, în perioada 28.10 – 4.11. 2014. Se vor acorda diplome de participare şi premii.

Pentru relații suplimentare:
Floarea Țuțuianu, expert I, DRAGLR,
Email: floarea.tutuianu@icr.ro;

Romanian Fall Festival

Parish bulletin - September 2014

 

 

 

Service schedule- September 2014


Fundraising 2014

"Saint Mary" Romanian Orthodox Church

Dear fellow Americans,

We invite you to take part in a Fundraising Campaign organized by the Romanian Orthodox Church "Saint Mary", Elmhurst, NY. The campaign aims to purchase a property on which we will build a Romanian center encompassing the parsonage, a Romanian school for grades 1-4 and housing for senior citizen, the poor and helpless.

Be a part in this splendid and honorable Orthodox Christian humanitarian gesture, which ennobles and exalts each of us.

Any donation or contribution will be much appreciated and may God bless you and provide tenfold for your personal sacrifice!

You're welcome to join us in this beautiful and generous Christian approach!

God bless you!

It is our pleasure to invite you to the:

ROMANIAN FESTIVAL IN QUEENS

hosted by Saint Mary’s Romanian Orthodox Church

42-14 74th Street, Elmhurst NY 11373

on September 20-21 2014

We will welcome you with traditional Romanian foods, Romanian music and dance.

Saturday September 20th from 12 - 7 PM and Sunday September 21st from 1 PM until late evening.


 

Programul Liturgic al lunii August

 

Miercuri 20 August – Sf. Prooroc Samuel

6:30 PM – Acatist

 

Vineri 22 August – Sf Mc Agatonic

7:00 PM – Vecernie

 

Sâmbătă 23 August – Sf Mc Lupu

9:00 AM – Utrenie. 10:00 AM – Sfânta Liturgie urmată de Parastase și pomeni

 

Duminică 24 August – Sf Mc Eutihie și Cosma Elotul. Duminica a unsprezecea după Rusalii

9:00 AM – Utrenie. 10:00 AM – Sfânta Liturgie urmată de cafea în Sala Socială

 

Miercuri 27 August – Sf Cuv Pimen cel Mare

7:00 PM – Acatist

 

Joi 28 August – Sf Cuv Moise Etiopianul

7.00 PM – Vecernie

 

Vineri 29 August – Tăierea Capului Sf Ioan Botezătorul (post negru)

9:00 AM – Utrenie. 10:00 AM – Sfânta Liturgie

 

Sâmbătă 30 August – Sf Ier Varlaam Mitropolitul Moldovei

9:00 AM – Utrenie. 10:00 AM – Sfânta Liturgie urmată de Parastase și pomeni

 

Duminică 31 August – Așezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului. Duminica a doisprezecea după Rusalii

9:00 AM – Utrenie. 10:00 AM – Sfânta­ Liturgie urmată de cafea în Sala Socială


Dormition of the Mother of God

Troparion

In giving birth you preserved your virginity. In falling asleep you did not forsake the world, O Theotokos. You were translated to life, O Mother of Life, and by your prayers, you deliver our souls from death.

 

Kontakion

Neither the tomb, nor death could hold the Theotokos, who is constant in prayer and our firm hope in her intercessions. For being the Mother of Life, she was translated to life by the One who dwelt in her virginal womb.

 

Dormition of the Mother of God

The Dormition (Falling Asleep) of the Theotokos is one of the Great Feasts of the Orthodox Church, celebrated on August 15. This feast, which is also sometimes called the Assumption, commemorates the death, resurrection and glorification of Christ's mother. It proclaims that Mary has been "assumed" by God into the heavenly kingdom of Christ in the fullness of her spiritual and bodily existence.According to Orthodox Tradition, Mary died like all humanity, "falling asleep," so to speak, as the name of the feast indicates. She died as all people die, not "voluntarily" as her Son, but by the necessity of her mortal human nature which is indivisibly bound up with the corruption of this world. The feast was added to the Roman calendar in the seventh century as the Dormitio. In the eighth century, the title was changed to the Assumptio (Assumption).

The Apostles were miraculously summoned to this event, and all were present except Thomas when Mary passed from this life. She was then buried.

Thomas arrived a few days later, and desiring to see her one more time, convinced the others to open her tomb. Upon doing so, the Apostles discovered that her body was no longer present. This event is seen as a firstfruits of the resurrection of the faithful that will occur at the Second Coming of Christ. The event is normally called the Dormition, though there are many Orthodox parishes in English-speaking countries with the name Assumption.

As with the nativity of the Virgin and the feast of her entrance to the temple, there are no biblical or historical sources for this feast. The Orthodox Church teaches that Mary is without personal sins, as well that Mary truly needed to be saved by Christ as all human persons are saved from the trials, sufferings, and death of this world. She truly died and was raised up by her Son as the Mother of Life and participates already in the eternal life of paradise. This life of paradise is prepared and promised to all who "hear the word of God and keep it." (Luke 11:27-28)

The feast is preceded by 14 days of strict fasting, with the exceptions that fish is eaten on the Feast of the Transfiguration (August 6). On weekdays before the feast, either the Great Paraklesis (service of supplication) or the Small Paraklesis is celebrated.

On the eve of the feast, Vespers is served and contains three Old Testament readings that have New Testament meaning. In Genesis 28:10-17, Jacob's Ladder which unites heaven and earth points to the union of God with men which is realized most fully and perfectly in Mary the bearer of God. "How awesome is this place! This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven!" In Ezekiel 43:27-44:4, the vision of the temple with the door to the East perpetually closed and filled with the glory of the Lord, symbolizes Mary. And in Proverbs 9:1-11, Mary is also identified with the "house" which the Divine Wisdom has built for herself.

Sometimes Matins is served on the morning of the feast. The Gospel reading is from Luke 1:39-49, 56. It is read on all feasts of the Theotokos and includes the Theotokos' saying: "My soul magnifies the Lord and my spirit rejoices in God my Saviour, for he has regarded the low estate of his handmaiden, for behold, henceforth all generations will call me blessed."

Divine Liturgy is served on the day on the feast. In some churches, it is the custom to bless flowers on this feast before the Liturgy. The epistle reading is from Philippians 2:5-11, and speaks of "Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made Himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men." The gospel reading is taken from Luke 10:38-42 and 11:27-28 together; this reading is also always read on all feasts of the Theotokos. In it, the Lord says, "blessed are those who hear the word of God and keep it!"

 


Service schedule for July 2014

Programul liturgic al lunii iulie

Miercuri 2 iulie – Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt
7:00 PM – Acatistul Sf. Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt

Vineri 4 Iulie – Ziua Națională a Statelor Unite ale Americii – Independence Day (nu se săvârșește slujbă)

Sâmbătă 5 iulie – (nu se săvârșește slujbă)

Duminică 6 iulie – Cuv. Sisoe cel Mare
9:00 AM – Utrenie
10:00 AM – Sfânta Liturghie urmată de cafea în sala socială

Miercuri 9 iulie – Sf. Mc. Panagratie și Chiril
7:00 PM – Paraclisul Maicii Domnului

Vineri 11 iulie – Sf M. Mc. Eufimia
7:00 PM Vecernie

Sâmbătă 12 iulie – Sf. Mc. Proclu și Ilarie
9:00 AM – Utrenie
10:00 AM – Sfânta Liturghie urmată de Parastase și pomeni.

Duminică 13 iulie – Soborul Sf. Arhanghel Gavriil
9:00 AM – Utrenie
10:00 AM – Sfânta Liturghie
12:30 –Masa Lunară de Strângere de Fonduri – donator – Părintele Chesarie Bertea

Miercuri 16 iulie – Sf. Mc Atinoghen
7:00 PM – Paraclisul Maicii Domnului

Vineri 18 iulie – Sf. Mc. Emilian de la Durostor
7:00 PM – Vecernie

Sâmbătă 19 iulie – Sf. Cuv Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare
9:00AM – Utrenie
10:00 AM – Sfânta Liturghie urmată de Parastase și pomeni
7:00 PM – Vecernia Mare

Duminică 20 iulie – Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul
9:00 Utrenie
10:00 Sfânta Liturghie urmată de cafea în sala socială

Miercuri 23 iulie – Sf. Mc. Ier. Apolinarie
7:00 PM – Paraclisul Maicii Domnului

Vineri 25 iulie – Adormirea Sf. Ana, mama Maicii Domnului
7:00 PM – Vecernie

Sâmbătă 26 iulie – Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel
9:00 AM – Utrenie
10:00 AM – Sfânta Liturghie urmată de Parastase și pomeni

Duminică 27 iulie – Sf. M. Mc si Tămăduitor Pantelimon
9:00 AM – Utrenie
10:00 AM – Sfânta Liturghie urmată de cafea în sala socială

Miercuri 30 iulie – Sf. Ap. Sila
7:00 PM – Paraclisul Maicii Domnului

 

 

Parish bulletin

Fast of the Holy Apostles Peter and Paul(june 16th-29th)

The Podvig of the Apostles' Fast is less strict than during Great Lent: We abstain from eating meat and dairy products throughout the Fast. The Church ustav also provides that, on Mondays, Wednesdays and Fridays during the Apostles' Fast, we abstain from consuming fish, wine and oil; on the other days of the week, Tuesday and Thursday, we abstain from eating fish. Eating fish is permitted on Saturdays and Sundays and on days commemorating certain great Saints.

Teachings of St. Seraphim of Sarov on Fasting

Fasting consists not just of eating rarely, but also of eating little. And not just in eating only one meal, but in not eating much. Foolish is the faster, who waits for a specific time [to eat a meal], but then at the time of the meal is completely consumed, body and mind, with insatiable eating.

In proportion to how the body of the faster becomes thin and light, so the spiritual life attains perfection and reveals itself in wonderful ways. Then the soul acts as if in an incorporeal body. Carnal feelings are shut off, and the spirit, released from the world, ascends to heaven and completely immerses itself in contemplation of the spiritual world.

Every day one should partake of just enough food to permit the body, being fortified, to be a friend and helper to the soul in performing the virtues. Otherwise, with the body exhausted, the soul may also weaken.


Lessons from the Fathers. Fasting

There is both a physical and a spiritual fast. In the physical fast the body abstains from food and drink. In the spiritual fast, the faster abstains from evil intentions, words and deeds. One who truly fasts abstains from anger, rage, malice, and vengeance. One who truly fasts abstains from idle and foul talk, empty rhetoric, slander, condemnation, flattery, lying and all manner of spiteful talk. In a word, a real faster is one who withdraws from all evil.

As much as you subtract from the body, so much will you add to the strength of the soul. 

* * *

By fasting it is possible both to be delivered from future evils and to enjoy the good things to come. We fell into disease through sin; let us receive healing through repentance, which is not fruitful without fasting.  

* * * 

True fasting lies is rejecting evil, holding one's tongue, suppressing one's hatred, and banishing one's lust, evil words, lying, and betrayal of vows.  

Holy Hierarch Basil the Great

Do you fast? Then feed the hungry, give drink to the thirsty, visit the sick, do not forget the imprisoned, have pity on the tortured, comfort those who grieve and who weep, be merciful, humble, kind, calm, patient, sympathetic, forgiving, reverent, truthful and pious, so that God might accept your fasting and might plentifully grant you the fruits of repentance.

Fasting of the body is food for the soul.

* * *

It is necessary most of all for one who is fasting to curb anger, to accustom himself to meekness and condescension, to have a contrite heart, to repulse impure thoughts and desires, to examine his conscience, to put his mind to the test and to verify what good has been done by us in this or any other week, and which deficiency we have corrected in ourself in the present week. This is true fasting.

* * *

As bodily food fattens the body, so fasting strengthens the soul; imparting it an easy flight, it makes it able to ascend on high, to contemplate lofty things and to put the heavenly higher than the pleasant and pleasurable things of life.

 

* * *

The point is not only that we should come to church each day, that we should continually listen to one and the same thing, and that we should fast for the whole Forty Days. No! If we, from continually coming here and listening to the teaching, do not acquire anything and do not derive any good for our soul from the time of the fast ­ all this does not procure for us any benefit, but rather serves for our greater condemnation, when despite such concern for us by the Church we remain just the same as before.  

Do not say to me that I fasted for so many days, that I did not eat this or that, that I did not drink wine, that I endured want; but show me if thou from an angry man hast become gentle, if thou from a cruel man hast become benevolent. If thou art filled with anger, why oppress thy flesh? If hatred and avarice are within thee, of what benefit is it that thou drinkest water? Do not show forth a useless fast: for fasting alone does not ascend to heaven. 

 

* * *

Fasting is wonderful, because it tramples our sins like a dirty weed, while it cultivates and raises truth like a flower.

Holy Hierarch John Chrysostom

Whosoever rejects the fasts, deprives himself and others of weapons against his own much-suffering flesh and against the devil, who have power over us especially as the result of our intemperance. 

* * *

We are told: It is no big deal to eat non-Lenten food during Lent. It is no big deal if you wear expensive beautiful outfits, go to the theater, to parties, to masquerade balls, use beautiful expensive china, furniture, expensive carriages and dashing steeds, amass and hoard things, etc. Yet what is it that turns our heart away from God, away from the Fountain of Life? Because of what do we lose eternal life? Is it not because of gluttony, of expensive clothing like that of the rich man of the Gospel story, is it not because of theaters and masquerades? What turns us hard-hearted toward the poor and even toward our relatives? Is it not our passion for sweets, for satisfying the belly in general, for clothing, for expensive dishes, furniture, carriages, for money and other things? Is it possible to serve God and mammon, to be a friend to the world and a friend to God, to serve Christ and Belial? That is impossible.  

Why did Adam and Eve lose paradise, why did they fall into sin and death? Was it not because of one evil? Let us attentively consider why we do not care about the salvation of our soul, which cost the Son of God so dearly. Why do we compound sin upon sin, fall endlessly into opposing to God, into a life of vanity? Is it not because of a passion for earthly things and especially for earthly pleasures? What makes our hearts become crude? Why do we become flesh and not spirit, perverting our moral nature? Is it not because of a passion for food, drink, and other earthly comforts? How after this can one say that it does not matter whether you eat non-Lenten food during Lent? The fact that we talk this way is in fact pride, idle thought, disobedience, refusal to submit to God, and separation from Him. 

Holy Righteous John of Kronstadt

The greatest of the virtues is prayer, while their foundation is fasting. 

* * *

The reason that fasting has an effect on the spirits of evil rests in its powerful effect on our own spirit. A body subdued by fasting brings the human spirit freedom, strength, sobriety, purity, and keen discernment.

Holy Hierarch Ignaty Brianchaninov

If thou, O man, dost not forgive everyone who has sinned against thee, then do not trouble thyself with fasting. If thou dost not forgive the debt of thy brother, with whom thou art angry for some reason, then thou dost fast in vain ­ God will not accept thee. Fasting will not help thee, until thou wilt become accomplished in love and in the hope of faith. Whoever fasts and becomes angry, and harbors enmity in his heart, such a one hates God and salvation is far from him.  

Venerable Ephraim the Syrian

 

A excellent faster is he who restrains himself from every impurity, who imposes abstinence on his tongue and restrains it from idle talk, foul language, slander, condemnation, flattery and all manner of evil­speaking, who abstains from anger, rage, malice and vengeance and withdraws from every evil.  

* * *

Let thy mind fast from vain thoughts; let thy memory fast from remembering evil; let thy will fast from evil desire; let thine eyes fast from bad sights: turn away thine eyes that thou mayest not see vanity; let thine ears fast from vile songs and slanderous whispers; let thy tongue fast from slander, condemnation, blasphemy, falsehood, deception, foul language and every idle and rotten word; let thy hands fast from killing and from stealing another's goods; let thy legs fast from going to evil deeds: Turn away from evil, and do good.   

Saint Tikhon of Zadonsk

 

Seest thou what fasting does: it heals illnesses, drives out demons, removes wicked thoughts, makes the heart pure. If someone has even been seized by an impure spirit, let him know that this kind, according to the word of the Lord, "goeth not out but by prayer and fasting" (Matthew 17:21).

  Saint Athanasius the Great

 

The strictness of the Quadragesima [the Forty Days] mortifies the passions, extinguishes anger and rage, cools and calms every agitation springing up from gluttony. And just as in the summer, when the burning heat of the sun spreads over the earth, the northern wind renders a benefaction to those who are scorched, by dispersing the sultriness with a tender coolness: so fasting also provides the same, by driving out of bodies the burning which is the result of overeating.

  Saint Asterius of Amasia

 

Fasting is the mother of health; the friend of chastity; the partner of humblemindedness (illnesses are frequently born in many from a disorderly and irregular diet). 

Venerable Simeon, the New Theologian

Give the body as much food as it needs, and thou shalt receive no harm, even if thou shouldest eat three times a day. If a man eats but once a day, but undiscerningly, what benefit is there to him from that. The warfare of fornication follows excess in eating - and after this the enemy weighs down the body with sleep in order to defile it.

Saints Barsanuphius and John

As a flame of fire in dry wood, so too is a body with a full belly.

Venerable Isaac the Syrian

Always establish one and the same hour for taking food, and take it for fortifying the body and not for enjoyment. 

Venerable Anthony the Great

Do not neglect the Forty Days; it constitutes an imitation of Christ's way of life. 

 

Saint Ignatius the God­bearer

 

The holy fasters did not approach strict fasting suddenly, but little by little they became capable of being satisfied by the most meagre food. Despite all this they did not know weakness, but were always hale and ready for action. Among them sickness was rare, and their life was extraordinarily lengthy.

 

To the extent that the flesh of the faster becomes thin and light, spiritual life arrives at perfection and reveals itself through wondrous manifestations, and the spirit performs its actions as if in a bodiless body. External feelings are shut off, and the mind that renounces the earth is raised up to heaven and is wholly immersed in the contemplation of the spiritual world.   

Venerable Seraphim of Sarov

  The more days of fasting there are, the better the healing is; the longer the period of abstinence, the more abundant the gain of salvation is.  

Blessed Augustine

Fasts do not shorten a man's life. Venerable Symeon the Stylite lived for 103 years, Saint Cyril the Anchorite lived 108 years, Saint Alypius the Stylite ­ 118, Venerable John the Silent ­ 104 years, Anthony and Theodosius the Great ­ for 105 years, Venerable Paul of Thebes ­ 113, Paul of Komel ­ 112, Venerable Macarius of Alexandria ­ 100, Venerable Sergius of Radonezh ­ 78, Venerable Cyril Belozersky ­ 90, Macarius Zheltovodsky ­ 95.

Great Lent 2014

Great Lent 2014

Archpastoral Message of His Beatitude, Metropolitan Tikhon on the Beginning of Great Lent 2014

Christ

March 2, 2014

To the Very Reverend Clergy, Monastics and Faithful of the Orthodox Church in America:

Dear Brothers and Sisters in Christ,

In the Holy Apostle and Evangelist Luke’s account of the parable of Prodigal Son, we hear the following words of the son to the father:  “Father, I have sinned against heaven and before you; I am no longer worthy to be called your son; treat me as one of your hired servants.”  While all of us have received the spirit of sonship (Romans 8:15), like the Prodigal Son, we have squandered that gift and have rejected the pledge of future inheritance.

And yet today, we are given that opportunity to come before our Heavenly Father as repentant children, crying, “Abba, Father, turn not Thy face from Thy servant, for I am afflicted; hear me speedily, draw near unto my soul, and deliver it!” (Psalm 68/69:17-18).  The present season of repentance allows us to assess what we are doing with our lives, discerning what has caused us to turn away from sonship and striving to regain the spirit of sonship through the acquisition of love.

Through the examples of Moses’ forty days and nights without food or drink on Mount Sinai, and the forty days and forty nights that our Lord fasted in the desert, we are reminded of Saint Simeon of Thessalonica’s words: “Fasting is the work of God.”  And it is this work that takes place in the arena of repentance—Great Lent.

While our battle takes place within this world, we know from the words of the Apostle that the weapons of our warfare are not carnal (2 Corinthians 10:4).  Rather, the weapon given to us by our Lord is His commandment to “love one another as I have loved you” (John 13:34).  This commandment is the basis on which we will be judged by the Son of Man at His awesome second coming.  When we saw the least one hungry, did we love him?  When we saw the least one imprisoned, did we love him? When we saw the least one homeless and a stranger, did we love him? If we do any of these tasks, if we give of all that we possess but do not do it in response to Christ’s commandment, we have gained nothing (1 Corinthians 13:3).

We are given this time of the Great Fast to grow closer to God and His Holy Church.  But, before we can even begin to take steps toward a closer relationship with our Lord and Savior, we must learn to love, for “whoever does not love does not know God, because God is love” (1 John 4:8).

Brothers and sisters: I too have sinned before heaven and before you, and thus I beg your forgiveness for my failings, and I ask for your prayers as I assure you of mine.

As we enter together into the season of Great Lent, let us “cast off the works of darkness and put on the armour of light, that having sailed across the great sea of the Fast, we may reach the third-day Resurrection of our Lord Jesus Christ, the Saviour of our souls” (Apostikha at Vespers, Sunday of Forgiveness).

With love in Christ,
SIGNATURE
+TIKHON
Archbishop of Washington
Metropolitan of All America and Canada

Short presentation of St Mary

Pastoral letter

PASToRAL LETTER 2013

NATIVITY oF oUR LoRD AND GoD AND SAVIoR

JESUS CHRIST

Dearly Beloved Reverend Clergy, Venerable Monastics and Devout Faithful of our God-protected Episcopate:

CHRIST IS BORN! LET US GLORIFY HIM!

By God’s grace, we have come to celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. Thanks be to him!

Christmas is an invitation to us to come to the manger wherein rests the infant Messiah and to make ourselves to be like little children. It is a time of the year when the words of the Cherubic Hymn that we sing during the Divine Liturgy have special meaning: “Let us lay aside all earthly cares.”

Indeed, who has fewer cares than a trusting child? We must also put aside our daily concerns so that, emptied of self and with open heart, we may in fact, “receive the King of all,” paying homage to the newborn Prince of Peace, King of kings and Lord of Lords.

Laying our gift of trust in him at his feet, we are immediately rewarded with his blessing on us, the blessing of Hope. Without hope, man is devoid of a purpose to live, of a future, of a tomorrow. Hope is something positive, the possibility of change, and this, for the better.

Alone, man is unable to overcome the world; but in Christ, all things are possible. Every philosophy, every human plan or scheme is nonsense unless based on the truth which radiates from the Christ child in the cave.

By his life and teaching, the Lord Christ has lifted our spirits to the heavens by telling us that he came to give us life and life more abundantly. This abundance is not a quantitative one but qualitative, of true value, which held good for our fathers, for us and for the generations to come. Regardless of the times, the government or powers that be, God’s values are forever.

These lasting values, that the world was created good by God and that man, every human being, is made in his image and likeness, are made known to all who accept the Lord and put their trust in him.

This trust in the Savior refreshes us daily, renews us, lifts our hearts from our daily cares and quickens our bodies. Thus, every minute of each day is precious, because it is an opportunity to bear witness to him by our own words and actions. We thereby urge others to come with us to the cave, to believe and trust, to have hope and press forward, fulfilling this life and preparing for the continuation of our existence in eternity.

All mankind mystically approaches Bethlehem, running to follow the rays of the God-sent star, to bask in the resplendent light radiating from the child in the cave. National boundaries and races all disappear in the penetrating, searching, probing, revealing illumination beaming forth from that shelter in the earth. At his side, we are united with our loved ones: both those near and those far; those on earth and those in the bosom of Abraham; those into whose eyes we can see, and those whose gaze we can only recall; those whose hands we can grasp, and those whose hands we can only remember. Yes, the entire Church from all time kneels in adoration with the angelic host at the foot of the Lord, the infant Messiah.

Dearly Beloved:

Let us be glad and rejoice in this day, for a new earth and a new heaven are ushered in! Our hope, indeed, is in the name of the Lord who made heaven and earth.

Christ is born, and hope is renewed! Christ is born, and darkness is dispelled! Christ is born, and we are saved by faith!

+ NATHANIEL

By the grace of God and the will of the people,

Archbishop of Detroit and The Romanian Orthodox Episcopate of America

Welcome to St. Mary's Romanian Orthodox Church

Welcome to the official web site of the Nativity of the Ever-Virgin Mary Romanian Orthodox Church, in Elmhurst, New York.

This site is dedicated to the spreading of the Word of God and to make known our church to those who are interested in finding a peaceful place to pray and worship the Holy Trinity, Father, Son and Holy Spirit. 

As you will see this site is not only about Orthodox Christianity but also about the people who helped, built and sustained the Nativity of the Ever-Virgin Mary Church over the years.    

Our faith and success depends on people, both clergy and parishioners. Here you will find information about our services, activities and history. Parishioners will find a calendar of events, information on Orthodoxy and much more... helping them to expand their relationship with the parish and with the Holy Church in general.

There will always be updates and new features added, therefore please visit us often.

Once again, "Welcome!"